اثبات بی کلام

برای دانلود کتاب اثبات بی کلام  روی لینک زیر کلیک کنید

http://math.berkeley.edu/~rbayer/09su-55/handouts/ProofByPicture-printable.pdf