نمای خانه ریاضیات
اوقات شرعی

حاضرین در سایت
ما 32 مهمان آنلاین داریم
ورود به سایت

برگزاری دومین سمینارعلوم ریاضیات و چالش ها در مشهد مقدس

در دومین سمینارعلوم ریاضیات و چالش ها

دکتر نوید ادهم(دبیر کل شورای عالی آموزش ووپرورش):

قطعا یکی از متهمان موضوع چالش ها این سمینار ؛ ما هستیم.

عوامل پیدا و پنهان فراوانی در این افت مطرح شده است. بیشتر جلسه توجه به بررسی چالش ها و کاستی ها  بوده است. اگر بخواهیم تقسیم کنیم مجموعه عوامل را درون سازمانی و برون سازمانی در محتوا، روش ها و صلاحیت های حرفه ای معلم قابل تامل است.

گروهی عوامل برون سازمانی یل محیطی است.

بیشتر تمرکز روی عوامل درون سازمانی بود.

مایلم در بخش عوامل محیطی تامل کنیم چون معتقدم تا به حل عوامل  محیطی نپردازیم، عوامل درون سازمانی کامل رفع نمی شود.

موضوع در دو درمان الزاما یکی نیست.

کل سیستم دچار کوچک انگاری آموزش و پرورش است.

 
Translate By : Meisam Heidarzadeh