نمای خانه ریاضیات
اوقات شرعی

حاضرین در سایت
ما 41 مهمان آنلاین داریم

یاد داشتی بر سخنرانی پروفسور امید علی شهنی کرم زاده

شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران در مازندران- بابلسر
قاسم شعبانی
سخنرانی بینظیر پروفسورکرمزاده تحت عنوان «تفاوت یادگیری ریاضی با فهم آن» و تفکرات ایشان درآموزش و فهم ریاضیات من را برآن داشت که برداشتم را از سخنرانی ایشان به رشته تحریر دربیاورمادامه مطلب

 
Translate By : Meisam Heidarzadeh