نمای خانه ریاضیات
اوقات شرعی

حاضرین در سایت
ما 25 مهمان آنلاین داریم
ورود به سایت

كتابخانه

در زیر کتاب جدید حسابان و نیز راهنمای فصول ۴ و ۵  آن و همچنین کلیات سیاست‌های تغییر این کتاب به ترتیبی که در سایت گروه درسی ریاضی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی آمده ، برای دریافت قرار گرفته‌است .

۱) برای دانلود نمودن فایل pdf فصل اول (نسخه‌ی دوم)  اینجا کلیک کنید.

۲) برای دانلود نمودن فایل pdf فصل دوم (نسخه‌ی دوم)  اینجا کلیک کنید.

۳) برای دانلود نمودن فایل pdf فصل سوم (نسخه‌ی دوم)  اینجا کلیک کنید.

۴) برای دانلود نمودن فایل pdf فصل چهارم (نسخه‌ی سوم) اینجا کلیک کنید.

برای دانلود نمودن فایل pdf راهنمای تدریس فصل چهارم اینجا کلیک کنید.

۵) برای دانلود نمودن فایل pdf فصل پنجم (نسخه‌ی سوم) اینجا کلیک کنید.

برای دانلود نمودن فایل pdf راهنمای تدریس فصل پنجم اینجا کلیک کنید.

 

برای مشاهده‌ی «کلیات سیاست‌های تغییر  کتاب حسابان» اینجا کلیک کنید.


 


 

انفجار ریاضیات - گفتار رئیس انجمن ریاضی ایران

کتاب‌ "‌انفجار رياضيات" ترجمه‌ فارسى‌ ‌از کتابى‌ ‌است‌ که‌ ‌انجمن‌‌ها‌ى‌ رياضى‌ فر‌انسه‌ منتشر کرده‌‌اند. ‌همزمانى‌ ‌انتشار ‌اين‌ کتاب‌ ر‌ا با شرو‌ع‌ کار ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ در ساختمان‌ جديد و‌اقع‌ در پارک‌ ورشوـخيابان‌ ‌استاد نجات‌‌الهى‌ در تهر‌ان‌ به‌ فال‌ نيک‌ مى‌گيريم‌.
‌انتشار ‌اوليه‌ ‌اين‌ کتاب‌ به‌صورت‌ ‌الکترونيک‌ و به‌طور ر‌ايگان‌ در ‌اختيار ‌همه‌ دوستد‌ار‌ان‌ رياضى‌
‌از طريق‌ سايت‌ ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌ (همین صفحه) قر‌ار مى‌گيرد.
با پيگير‌ى‌ و سازماند‌هى‌ ‌علمى‌ ‌استاد ‌ارجمند ‌آقا‌ى‌ دکتر ‌ارسلان‌ شادمان‌ و با مسا‌عدت‌ دو دوره‌ شور‌ا‌ى‌ ‌اجر‌ايى‌ ‌انجمن‌، تمام‌ کار‌ها‌ى‌ فنى‌ ‌اين‌ کتاب‌ ‌از تايپ‌ و صفحه‌‌آر‌ايى‌ و ‌ار‌ايه‌ ‌اينترنتى‌ توسط‌ کارمند‌ان‌ محترم‌ دبيرخانه‌ ‌انجمن‌ تحت‌ مديريت‌ ‌آقا‌ى‌ منصور شکو‌هى‌ صورت‌ پذيرفته‌ ‌است‌. نام‌ مترجمان‌ و وير‌استار‌ان‌ ‌هر فصل‌ ‌از ‌اين‌ کتاب‌ در ‌اول‌ فصل‌ مربوطه‌ ‌آمده‌ ‌است‌.
جا د‌ارد ‌از طرف‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌از زحمات‌ يکايک‌ ‌اين‌ ‌عزيز‌ان‌ کمال‌ تشکر ر‌ا بنمايم‌. ‌اميدو‌ارم‌ ‌ار‌ايه‌ ‌اين‌ کتاب‌ در پيشبرد فر‌هنگ‌ جامعه‌ رياضى‌ سهم‌ بسز‌ايى‌ ر‌ا ‌ايفا نمايد.

سيد‌عباد‌اله‌ محموديان‌
رئيس‌ ‌انجمن‌ رياضى‌ ‌اير‌ان‌
شهريور ۱۳۸۴

لينك دانلود: http://ims.ir/publications/em/ims_explosion_mathematiques.pdf

 


رياضي عمومي 1 و 2 تاليف دكتر شهشهاني

لينك دانلود رياضي عمومي 1

http://www.4shared.com/file/32181319/69fb5c02/riazi1-shahshahani-ipub.html

لينك دانلود رياضي عمومي 2

http://www.4shared.com/file/32181358/7a90a990/riazi2-shahshahani-ipub.html

 


کتابهای لاتین

  1. Elementary Calculus.pdf
   Keisler, 2005


  2. Theory and Problems of Advanced Calculus.pdf (Schaum's Outline Series).pdf
   ROBERT WREDE and MURRAY R. SPIEGEL, 2002


  3. Vector calculus.djvu
   Marsden J.E.,Tromba A.J., 2003


  4. Elementary textbook on the calculus.pdf
   V. Snyder and J.I. Hutchinson, 1912


  5. MATLAB Companion for Multivariable Calculus.pdf
   Jeffery Cooper, 2001


  6. Calculus with Differential Equations HQ.rar
   Thomas, 2005


  7. ADVANCED CALCULUS.pdf
   EDWIN BIDWELL WILSON, 1912

  8. Advanced Calculus.pdf
   Taylor and Mann, 1983


  9. THEORY AND PROBLEMS OF UNDERSTANDING CALCULUS CONCEPTS.pdf
   ELI PASSOW, 1996


  10. Calculus.pdf
   James Stewart


  11. Calculus, Early Transcendentals .pdf
   JAMES STEWART, 2008


  12. CALCULUS V. I, One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra.pdf
   Tom M. Apostol, 1967


  13. CALCULUS V. II, Multi Variable Calculus and Linear Algebra, with Applications to
   Differential Equations and Probability.pdf
   Tom M. Apostol, 1969


  14. Calculus for the Clueless - Calc.I .pdf
   Bob Miller's
  15. Calculus for the Clueless - Calc.II .pdf
   Bob Miller's


  16. Calculus Without Limits.pdf
   John C. Sparks, 2005

1- نام کتاب: Berkeley Problems in Mathematics

مولف (مولفان): Paulo Ney De Souza, Jorge-Nuno Silva, Paulo Ney De Souza

موضوعات کتاب: مجموعه مسائلی در ریاضیات عمومی، آنالیز ریاضی (حقیقی و مختلط)، جبر، جبر خطی و ...

توضیحات بیشتر: این کتاب زیبا، مجموعه مسائلی است که در امتحانات داخلی دانشگاه برکلی آمریکا به دانشجویان ریاضی داده می شد. حدوداْ ۹۰۰ مساله در این کتاب ارائه و بسیاری از آنها نیز حل شده است.

لینک دانلود


ریاضیات عمومی:1- نام کتاب: Elementary Calculus

مولف (مولفان): H. Jerome Keisler

موضوعات کتاب: اعداد حقیقی، توابع پیوسته، حد، مشتق، انتگرال و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 14 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود

=====================2- نام کتاب: Calculus Textbook Components

مولف (مولفان): Professor Gilbert Strang

موضوعات کتاب: مقدمات، مشتق، کاربردهای مشتق، قانون زنجیره ای، انتگرال، توابع نمایی و لگاریتمی، روشهای انتگرالگیری و ...

توضیحات بیشتر: این کتاب متن جزوه ی درسی دانشگاه MIT است.

لینک دانلود

=====================3- نام کتاب: Multivariable calculus

مولف (مولفان): George Cain and James Herod

موضوعات کتاب: فضای سه بعدی اقلیدسی، جبر و هندسه ی بردارها، توابع برداری، پیوستگی و مشتق پذیری، چند جمله ای تیلور، سری تیلور و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 19 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود

=====================


ریاضیات گسسته:1- نام کتاب: Graph Theory

مولف (مولفان): Reinhard Diestel

موضوعات کتاب: مقدمات نظریه گراف، جورسازی، همبندی، گرافهای هامنی، رنگ آمیزی، شارشها، زیرساختارها در گرافهای چگال، زیرساختارها در گرافهای اسپارس، نظریه رامزی برای گرافها، دورهای هامیلتون و گرافهای تصادف و ...

توضیحات بیشتر: این کتاب از انتشارات اشپرینگر است و در نوع خود، کتاب معتبری است.

لینک دانلود

=====================


آنالیز ریاضی:1- نام کتاب: Complex Analysis

مولف (مولفان): George Cain

موضوعات کتاب: اعداد مختلط، توابع مختلط، توابع مقدماتی، انتگرالگیری، قضیه ی کوشی، توابع همساز، سریها و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 11 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود

=====================


2- نام کتاب: Analysis I+II

مولف (مولفان): K. Grosse-Brauckmann

موضوعات کتاب: اعداد و دنباله ها، توابع پیوسته، مشتق گیری و انتگرال گیری یک متغیره و چندمتغیره و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 5 فصل تنظیم شده است و شامل مسائل حل شده نیز هست.

لینک دانلود

=====================نظریه اعداد:1- نام کتاب: ELEMENTARY NUMBER THEORY

مولف (مولفان): W. Edwin Clark

موضوعات کتاب: حدسهای معروف نظریه ی اعداد، اصول موضوعه ی اعدا صحیح، الگوریتم اقلیدسی، لم بزوت، اعداد اول، اعداد اول فرما و مرسن، توابع سیگما و تاو، خواص همنهشتیها، گروه U_m و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 27 فصل کوتاه تنظیم شده است.

لینک مستقیم دانلود750KB

=====================جبر و جبر خطی:1- نام کتاب: Elements of Abstract and Linear Algebra

مولف (مولفان): E. H. Connell

موضوعات کتاب: گروهها، حلقه ها، ماتریسها و حلقه ماتریسها، جبر خطی

توضیحات بیشتر: کتاب در 6 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود

=====================


2- نام کتاب: GROUP THEORY

مولف (مولفان): J.S. MILNE

موضوعات کتاب: تعاریف مقدماتی، گروههای آزاد و نمایشها، قضایای یکریختی، عمل گروهها روی مجموعه ها، قضایای سیلو و کاربردهای آنها، سریهای نرمال و گروههای حلپذیر و پوچتوان

توضیحات بیشتر: کتاب در 6 فصل تنظیم شده است.

لینک دانلود


=====================


3- نام کتاب: Algebra: Abstract and Concrete

مولف (مولفان): Frederick M. Goodman

موضوعات کتاب: مباحث مقدماتی و پیشرفته پیرامون نظریه گروه، حلقه ،مدول و نظریه ی گالوا

توضیحات بیشتر: کتاب در 11 فصل تنظیم شده است و حجم کتاب برای دانلود درحدود 6 مگ است.

لینک دانلود

=====================
معادلات دیفرانسیل:1- نام کتاب: Ordinary Differential Equations

مولف (مولفان): Klaus Schmitt

موضوعات کتاب: آنالیز در فضای باناخ، نظریه ی درجه، قضایای جواب کلی، قضایای وجود و یکتایی، معادلات دیفرانسیل معمولی خطی، جوابهای تناوبی، نظریه پایداری و ...

توضیحات بیشتر: کتاب در 11 فصل تنظیم شده است و شامل مسائل حل شده ی زیادی است.

لینک دانلود

  آخرین بروزرسانی (يكشنبه ، 11 مهر 1389 ، 22:37)

   
  Translate By : Meisam Heidarzadeh