نمای خانه ریاضیات
اوقات شرعی

حاضرین در سایت
ما 74 مهمان آنلاین داریم

مسابقه ریاضی (خانه ریاضیات بروجن)

 

 

یاد داشتی بر سخنرانی پروفسور امید علی شهنی کرم زاده

شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران در مازندران- بابلسر
قاسم شعبانی
سخنرانی بینظیر پروفسورکرمزاده تحت عنوان «تفاوت یادگیری ریاضی با فهم آن» و تفکرات ایشان درآموزش و فهم ریاضیات من را برآن داشت که برداشتم را از سخنرانی ایشان به رشته تحریر دربیاورمادامه مطلب

 

موافقت اتحادیه جهت برگزاري کنفرانس

 

 

دفترجه راهنما چکیده مقالات و سخرانی های عمومی و تخصصی شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی

دفترچه راهنما

 

 

ده ستاره آسمان ریاضی

 

 
Translate By : Meisam Heidarzadeh