نمای خانه ریاضیات
اوقات شرعی

حاضرین در سایت
ما 63 مهمان آنلاین داریم

اسامی پذیرفته شدگان جهت شرکت در یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

اسامی پذیرفته شدگان ، جهت شرکت در یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

رديف

نام خانوادگي

نام

جنسيت

1

ابراهيم پور

حسين

مرد

2

قاسمي نافچي

عباس

مرد

3

سقايي دهکردي

بهمن

مرد

4

صالحيان دهکردي

مسعود

مرد

5

خدابخشي شلمزاري

حسين علي

مرد

6

مشرفدهکردي

شکيبا

زن

7

همتی دهکردی

علی

مرد

8

هاديان دهکردي

مينا

زن

9

اسديان

مهناز

زن

10

رحمانی دهکردی

رضوان

زن

11

رياحي دهكردي

محمد رضا

مرد

12

داودي دهكردي

لطف الله

مرد

13

بهرامی طاقانکی

علی

مرد

14

قائداميني

علي

مرد

15

چوپاني

شهره

زن

16

مراديان چالشتري

تورج

مرد

17

عسگري

سيده صديقه

زن

18

فتاحي

محمود

مرد

19

حيدري دهكردي

رضا

مرد

20

شاهقلی قهفرخی

زهرا

زن

21

خالقي چالشتري

حميد رضا

مرد

22

اميري ساماني

معصومه

زن

23

کرميان دهکردي

شيوا

زن

24

کريمي دهکردي

جمشيد

مرد

25

حیدری

فرانک

زن

26

عسگري

طهماسب

مرد

27

رحمانی زاده

فاطمه

زن

28

دهقان چالشتری

مهدی

مرد

29

بهارلويي

حميد

مرد

30

کريمي

مسلم

مرد

31

اسدی

ابوطالب

مرد

32

كمالي دهكردي

اكرم

زن

33

افضلي بروجني

بدرالسادات

زن

34

روزدار

علي

مرد

35

کابلی بروجنی

طاهره

زن

36

نصيري ساماني

ويدا

زن

37

احمدي دستگردي

غلامرضا

مرد

38

اسکندری

پوران

زن

39

حقيقت چالشتري

عبدالرضا

مرد

40

اسکندری گندمانی

زهرا

زن

41

طاهرزاده بروجني

نسترن

زن

42

کرمیان دهکردی

شیوا

زن

 
Translate By : Meisam Heidarzadeh